Možnosti platby

Spôsob úhrady si kupujúci zadáva v procese realizácie objednávky.  Platba vopred na náš bankový účet 0.00€ – po potvrdení objednávky má kupujúci prístup k údajom na zrealizovanie platby, zároveň mu tieto údaje budú poskytnuté v súhrnnej objednávke odoslanej prostredníctvom e-mailovej adresy.

Platbu je potrebné zrealizovať do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia objednávky. Nevyhnutnou súčasťou realizácie platby je zadanie variabilného symbolu v podobe čísla objednávky kupujúceho. Po obdržaní platby na náš bankový účet bude možné objednávku vyexpedovať.

Bankové spojenie:
Banka: Slsp a.s.
Majiteľ účtu: Ing. Juraj Urban Sunwave
Číslo účtu: 5184444118/0900
IBAN: SK19 0900 0000 0051 8444
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Som platca DPH